A volo d'uccello 2013

tapolake.jpg

tapolake.jpg

melbourne.jpg

melbourne.jpg

Flinders Melbourn.jpg

Flinders Melbourn.jpg

eye rock.jpg

eye rock.jpg

DSC_8494.jpg

DSC_8494.jpg

19emei.jpg

19emei.jpg

18eyes rock.jpg

18eyes rock.jpg

17eye rock.jpg

17eye rock.jpg

16Baron River.jpg

16Baron River.jpg

15tree sisters.jpg

15tree sisters.jpg

14Barriera Corallina.jpg

14Barriera Corallina.jpg

13Sidney.jpg

13Sidney.jpg

12 alpe siusi.jpg

12 alpe siusi.jpg

11 alpe di Siusi.jpg

11 alpe di Siusi.jpg

10Alpi di Siusi.jpg

10Alpi di Siusi.jpg

09DSC_0199a.jpg

09DSC_0199a.jpg

08tsomuri lake.jpg

08tsomuri lake.jpg

07Tzo muri lake.jpg

07Tzo muri lake.jpg

06Srinagar.jpg

06Srinagar.jpg

05Piccolo TIbet.jpg

05Piccolo TIbet.jpg

04milford sound.jpg

04milford sound.jpg

03Danedin2.jpg

03Danedin2.jpg

02Nuova Zelanda Danidin.jpg

02Nuova Zelanda Danidin.jpg

01Nuova Zelanda geyser.jpg

01Nuova Zelanda geyser.jpg

Ayers Rock.jpg

Ayers Rock.jpg

21choking.jpg

21choking.jpg

20emei 3.jpg

20emei 3.jpg